Pełna nazwa spółki: AP Holding S.A.
Adres siedziby spółki: al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3, 30-119 Kraków
Adres biur/ produkcji: ul. Konduktorska 39 B-C, 40-155 Katowice
NIP: 676-238-22-27
KRS: 0000413041
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy: 837 834,00 zł wpłacony w całości

W tym miejscu będą zamieszczane ogłoszenia pochodzące od spółki, których zamieszczenie na stronie internetowej jest wymagane przez obowiązujące przepisy lub postanowienia statutu, zgodnie z brzmieniem art. 5 § 5 kodeksu spółek handlowych.

Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon