-->
15 maja 2017

Certyfikat FSC – co to takiego?

Mając na uwadze dobro naszej planety i kierując się troską o środowisko naturalne kilka lat temu firma Ecosac wyszła z inicjatywą pozyskania certyfikatu, który informuje o tym, że wytwarzane przez nas torby papierowe produkowane są z surowca o sprawdzonym pochodzeniu. Certyfikat FSC, bo o nim właśnie mowa, przyznawany jest przez przez niezależną, pozarządową organizację – Radę ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej. Utworzony został w 1994 roku przez międzynarodową organizację, która skupia w swych szeregach przedstawicieli organizacji środowiskowych, organizacji społecznych i reprezentujących prawa ludności tubylczej, właścicieli i zarządców lasów, firmy zajmujące się przetwórstwem drzewnym i papierniczym, sieci handlowe, organizacje certyfikujące zasoby leśne oraz osoby prywatne.

Jakim produktom przyznawany jest certyfikat FSC?

Certyfikat FSC przyznawany jest produktom, do których wytwarzania wykorzystuje się surowiec pochodzenia leśnego takim, jak meble, torby papierowe, panele i różnego typu pokrycia podłogowe, drzwi, ramy okien, instrumenty muzyczne. Otrzymać go mogą także leśne produkty bezdrzewne – kauczuk, orzechy brazylijskie czy syrop klonowy.

Jakie są typy certyfikatów FSC?

Istnieją 3 typy certyfikatów FSC:

FSC „Czyste” (ang. FSC Pure) – informuje o tym, że 100% surowca w produkcie pochodzi z lasów lub plantacji objętych certyfikatem FSC. Oznacza to, że materiał nie był mieszany z materiałem innej kategorii podczas przetwarzania w łańcuchu kontroli pochodzenia produktu.

FSC „Mieszane” (ang. FSC Mixed Sources) – oznacza, że minimum 70% materiału użytego do produkcji objęte jest certyfikatem FSC, natomiast reszta jest tzw. drewnem kontrolowanym. Drewno kontrolowane nie posiada certyfikatu FSC, lecz spełnia minimalne wymogi dotyczące prawidłowej gospodarki leśnej: pozyskuje się je legalnie, nie pochodzi z terenów przekształconych lasów naturalnych, obszarów, gdzie wykorzystuje się rośliny modyfikowane genetycznie lub terenów o podwyższonych wartościach przyrodniczych i społecznych, które mogłyby zostać naruszone w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej.

FSC „z Recyklingu” (ang. FSC Recycled) – oznacza, że minimum 85% surowca w produkcie gotowym musi pochodzić z recyklingu.

Jaki las spełnia warunki certyfikatu FSC?

Nie ma jednego, uniwersalnego kryterium określającego, czy las zarządzany jest w sposób zrównoważony. Dokładnie warunki spisane zostały na 37 stronach oficjalnej dokumentacji i podzielone na 10 kategorii. Las spełnia warunki certyfikatu FSC jeśli w gospodarowaniu nim dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów, nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, szczególnie tych modyfikowanych genetycznie, chroni się rzadkie gatunki fauny lub flory, zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu oraz nie stosuje się w nim pestycydów. Certyfikat zobowiązuje także do ochrony obszarów o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych. W lesie FSC nie stosuje się wycinki zupełnej, występują w nim młode i stare drzewa, a w miejsce wyciętych sadzi się nowe.

Troszcząc się o środowisko naturalne i działając w myśl idei zrównoważonego rozwoju w sklepie Ecosac oferujemy torby papierowe posiadające certyfikat FSC. Jest on gwarancją, że surowiec, który został wykorzystany do ich produkcji pochodzi z certyfikowanych lasów i innych kontrolowanych źródeł.

Może zainteresują Cię również:
Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon